اخباری کوتاه از تجمعات کارگری

– امروزچهار شنبه ۲۵ بهمن ۹۶  کارگران فولاد ارومیه مقابل استانداری برای گرفتن حقوق معوقه یک ساله خود تجمع کردند.

– تجمع اعتراضی کارگران و پیمانکاران ایستگاه مترو چشمه علی  شهر ری در اعتراض به مطالبات معوقه ۸ ماهه خود

POST A COMMENT.