معوقات مزدی، کارگران تصفیه‌خانه شیراز را به اعتراض کشاند

به گزارش خبرنگار ایلنا، گروهی از کارگران پروژه تصفیه‌خانه شیراز، مسئولان شرکت آبفای شهر شیراز در اعتراض به معوقات مزدی خود اعتراض کردند.

براساس این اظهارات، گروهی از کارگران پیمانکاری که در بخش ساختمان پروژه تصفیه‌خانه شیراز مشغول به کار هستند، مدتی است مطالبات مزدی خود را با تاخیر دریافت می‌کنند.

مسئول این پروژه در خصوص پرداخت مطالبات معوقه این کارگران گفت: از هفته گذشته پیمانکار کارگران مورد نظر پرداخت مطالبات معوقه را آغاز کرده بود که امروز نیز ادامه یافت.

POST A COMMENT.