تجمع و اعتراض جمعی از فارغ التحصیلان بیکار شوش در مقابل نیشکر هفت تپه

۳۰ نفر  ازجوانان بیکار و تحصیلکرده ی شوش پشت درب های شرکت نیشکرهفت تپه علیه بیکاری و بکارگیری دوباره بازنشستگان در این شرکت دست به تجمعات اعتراضی زدند.

این جوانان میگویند ما برای تحصیلات خودمون خیلی زحمت کشیدیم، ولی متاسفانه شرکت بزرگ نیشکر هفت تپه که تنها امید ما در این منطقه قرار دارد از بکار گیری ما جوانان سر باز میزند و بازنشسته های شرکت را دوباره به کار میگیرد.

آنان اضافه کردند: در  قسمت صنعت چون کارباتجربه وسختی لازم است، میشود توجیه پذیر باشد.

ولی درپستهای اداری کشاورزی وحراست وخدماتی وتجهیزات وغیره ما جوانان تحصیلکرده میتوانیم بکار گرفته شویم

مگرماکم جوان تحصیل کرده داریم؟

در آخر از روسای اداره کار، نماینده مجلس دکتر نوری و فرماندارشوش خواستند تا درجلسه شورای اشتغال این موضوع را مطرح و رسیدگی کنند.

طبق گفته یکی از این جوانان، صحیح نیست که یک نفر ۲ حقوق دریافت کند و یک نفر پول نان شب نداشته باشد و مهندس اسدبیگی نباید اجازه بدهد چنین اشخاصی دوباره وارد شرکت شوند.

در این مدت این جوانان تجمعات مکرر در مقابل نیشکر هفت تپه برگزار کرده‌اند و خواهان اشتغال به کار شده اند. این جوانان اظهار داشتند تا حصول نتیجه به تجمعات و اعتراضات خود ادامه خواهند داد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران

۲۰ بهمن ۹۶

POST A COMMENT.