بازداشت کارگران هفت‌تپه را قویاً محکوم می‌کنیم

بر اساس خبرهای انتشار یافته در کانال تلگرام سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و در ادامه اعتصابات اخیر کارگران این شرکت، امروز(یکشنبه ۱۵ بهمن) اسماعیل بخشی، کرامت پام، رحیم بساک علیپور به همراه بیش از بیست تن  دیگر از کارگران بازداشت شده‌اند. تمامی کارگران بازداشت‌شده که تعداد دقیق آن‌ها هنوزمشخص نیست، به پاسگاه هفت‌تپه منتقل شده‌اند.

یورش به کارگران و بازداشت آن‌ها توسط نیروهای گارد ویژه صورت گرفته است که از شب قبل، محوطه شرکت را به اشغال خود درآورده بودند. دراعتراض به این اقدام سرکوب‏گرانه و دستگیری‌ها، کارگران در محوطه کارخانه دست به تجمع زده و خواهان آزادی بازداشت‌شدگان هستند.

هنوز سه هفته از حمله وحشیانه قمه‌کشان نقاب‌دار و باند سیاه کارفرما و حامیان دولتی آن به اسماعیل بخشی نگذشته است که وی همراه با گروه دیگری از کارگران، این بار توسط پلیس و نیروهای گارد ویژه بازداشت شده‌اند. این اقدامات وحشیانه و بازداشت‌های گروهی در حالی صورت می‌گیرد که کارگران تنها خواستار پرداخت دستمزدها و مطالبات عقب‌افتاده خود هستند. کارفرما با وعده‌های دروغین و تکراری، از پرداخت کامل مطالبات کارگران طفره می‌رود و بدیهی‏ست که کارگران برای دست‌یابی به خواست‌های خود، دست به اعتصاب و تجمع و اعتراض بزنند.

سازمان فدائیان (اقلیت) اعتصاب، تجمع، اعترض و تشکل را از حقوق اولیه کارگران می‌داند و تأکید می‌کند هیچ کارگری نباید به خاطر اعتصاب، تجمع، اعتراض و ایجاد تشکل مستقل کارگری، مورد آزار و پی‏گرد دستگاه سرکوب قرار بگیرد.

سازمان فدائیان (اقلیت) بازداشت کارگران نیشکر هفت‌تپه و اقدامات وحشیانه علیه کارگران پیشرو این شرکت را قویاً محکوم می‌کند و خواستارآزادی فوری و بی قید و شرط بازداشت‌شدگان است.

سازمان فدائیان (اقلیت) فشارها و پی‏گردهای امنیتی و قضایی علیه کارگران هفت‌تپه را محکوم می‌کند و خواستار برچیده شدن دوربین‌های دیجیتالی کنترل کارگران و خروج یگان‌های ویژه و سایر نیروهای سرکوب از محل کار کارگران است.

سازمان فدائیان (اقلیت) ضمن حمایت از کارگران مبارز هفت‌تپه و سندیکای آن‌ها که برای احقاق حقوق کارگران مبارزه می‌کند، خواهان پرداخت فوری و کامل مطالبات کارگران است.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان (اقلیت)

۱۵ بهمن ۱۳۹۶

کار – نان – آزادی – حکومت شورایی

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.