هلند: چهل و هفتمین سالگرد حماسه سیاهکل

از مشروطیت تا سیاهکل

ارزیابی از ساختار سه دوره تحول سیاسی در ایران

سخنرانی و پرسش و پاسخ: رفیق عباس سماکار

شعرخوانی

موسیقی آمریکا لاتین توسط گروه چپ و انقلابی شیلی

Utopia Vital

Patricio Padilla & Sol del Sur

زمان: شنبه ۱۰ فوریه ۲۰۱۸؛ از ساعت ۰۰ : ۱۸ تا ۰۰ : ۲۲

مکان: آمستردام – سالن لیدیا

Lydia Buurthuis

Roelof Hartplein 2A

۱۰۱۷ TT Amsterdam

فعالین سازمان فداییان (اقلیت) – هلند

POST A COMMENT.