مسالمت یا قهر

له‌دوان، جیاب، هوک تاپ

مسالمت یا قهر؛ هوک تاپ، صفحه ۹

جنگ آزادی بخش؛ و و. نگوین جیاپ، صفحه ۲۳

مارکسیزم انقلابی؛ له ئوانریال صفحه ۴۳

اینکه چگونه باید قدرت دولتی به وسیله طبقه کارگر قبضه شود و چطور باید قدرت دولتی پرولتاریا ساخت، مسائلی است که برای هر انقلابی راستین در درجه اول اهمیت قرار دارد. به همین دلیل روش به چنگآوردن قدرت دولتی یکی از مهم‌ترین مسائلی است که کمونیست‌ها باید آن‌را بررسی و حل کنند…

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.