کپنهاک (دانمارک) – گزارش اکسیون همبستگی با خیزش انقلابی توده‌های بپا خاسته مردم ایران

روز شنبه ۲۰ ژانویه یک اکسیون حمایتی در همبستگی به توده‌های بپا خاسته ایران در شهر کپنهاک با فراخوان جمعی از فعالان سیاسی چپ که فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) نیز در آن حضور داشتند، دریکی از میدان‌های این شهر  به مدت یک در ساعت (۱۳ تا ۱۴) برگزار شد.  این اکسیون رأس ساعت ۱۳ با پخش سرودهای انقلابی در محل مراسم شروع گردید.

شعارهای متعدد و متن‌های کوتاه از قبیل “زنده‌باد سوسیالیسم”، زندانی سیاسی باید آزاد گردد” و… به روی شعارنوشته‌ها به دو زبان فارسی و دانمارکی در دست داشتند.

این مراسم ساعت ۱۴ با تشکر از همه حاضرین در اکسیون خاتمه یافت.

گزارش از فعالین سازمان فدائیان (اقلیت)- دانمارک

POST A COMMENT.