مراسم چهل و هفتمین سالگرد سیاهکل ۱۹ بهمن در کپنهاگ

تحولات ایران به کجا می‌رود

سخنرانی و پرسش و پاسخ: رفیق اعظم نوری

از سازمان فداییان (اقلیت)

زمان: شنبه ۳ فوریه ۲۰۱۸، ساعت ۱۵- ۱۹

مکان: København K 1455/ Studiestræde 24, st

فعالین سازمان فداییان (اقلیت)

میز کتاب کپنهاک

POST A COMMENT.