کارگران ایران قوطیِ قزوین مطالبات مزدی دارند

جمعی از کارگران کارخانه ایران قوطی در استان قزوین روز گذشته (سه شنبه ۱۹ دی ماه) در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی و حق بیمه‌هایشان مقابل ساختمان استانداری تجمع کردند.

به گزارش ایلنا، جمعی از کارگران کارخانه ایران قوطی در استان قزوین روز گذشته (سه شنبه ۱۹ دی ماه) در اعتراض به عدم پرداخت ۱۰ ماه از معوقات مزدی و حق بیمه‌هایشان در مقابل ساختمان استانداری تجمع کردند.

به گفته یکی از کارگران  معترض، تاخیر در پرداخت مطالبات کارگران در این واحد تولیدی، تبدیل به یک روال عادی شده‌است.

او در خصوص سایر مطالبات کارگران اظهار داشت: در کارخانه قوطی ایران، سالهاست که حق بُن کارگری به کارگران پرداخت نمی‌شود، در عین حال از سال ۹۳ عیدی دریافت نکرده‌ایم.

او سوابق کاری اکثر کارگران قوطی ایران را ۱۵ تا ۲۰ سال ذکر کرد و گفت: ادامه  تاخیر در پرداخت دستمزد وسایر مطالبات، مشکلات زیادی را در تامین معاش کارگران بوجود آورده است.

کارخانه قوطی ایران واقع در شهر صنعتی البرز قزوین ، در زمینه تولید انواع قوطی مواد غذایی فعالیت دارد.

POST A COMMENT.