ونکوور: گزارشی از اکسیون حمایت از اعتراضات توده‌ای در ایران

در حمایت و دفاع از مبارزات کارگران و خیزش توده‌های زحمتکش علیه رژیم جمهوری اسلامی در ایران‌، نیروهای چپ و انقلابی شهر ونکوور با ایجاد کمیته‌ای بنام “کارزار دفاع از جنبش انقلابی مردم ایران- ونکوور (کانادا)”، روز شنبه ۶ ژانویه، یک اکسیون اعتراضی را در مرکز این شهر برگزار کردند.

در این اکسیون اعتراضی شرکت‌کنندگان ضمن دادن شعارهای ضد رژیم جمهوری اسلامی و تمامی جناح‌های فریبکار و جنایتکارش، از مبارزات کارگران و توده‌های بپا خاسته ایران علیه جمهوری اسلامی حمایت کردند.

در این حرکت اعتراضی همچنین در این حرکت اعتراضی، اتحادیه کارگری در ونکوور به نام”یونیفور” با بیش از ۳۰۰ هزار عضو در کانادا، با ارسال پیامی به کارزار، از مبارزات به‌حق مردم ایران علیه رژیم حمایت کرده و از دولت کانادا نیز خواست از این مبارزات حمایت کند.

در بخش دیگر اکسیون، دو تن از فعالین نهادهای رادیکال فلیپینی و کانادایی با بیان مطالبی، از مبارزات مردم ایران حمایت کردند. در پایان، یک زن خواننده و مترقی یکی از سرودهای انقلابی سازمان را خواند. اکسیون با خواندن سرود انترناسیونال توسط شرکت‌کنندگان پایان یافت. “فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) – ونکوور” در همکاری با سایر نیروهای انقلابی و فعالین چپ در شهر، در سازماندهی و برگزاری این اکسیون اعتراضی شرکت فعال داشتند.

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

برقرار باد حکومت شورائی

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) – ونکوور

۶ ژانویه ۲۰۱۸

POST A COMMENT.