کارگران چینی اصفهان: سه ماه دستمزد نگرفته‌ایم

کارگران چینی اصفهان  در تماس با ایلنا از تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی خود انتقاد کردند.

به گفته این کارگران، علت اصلی، کمبود نقدینگی‌ست که موجب شده دستمزد ۳۵۰ کارگر با تاخیر سه ماهه پرداخت شود.

یکی از کارگران چینی اصفهان می‌گوید: تاخیر سه ماهه باعث شده نه تنها در تامین هزینه‌های روزمره ناتوان باشیم؛ بلکه مجبور شده‌ایم از خانواده و دوستان قرض بگیریم تا بتوانیم اجاره خانه‌هایمان را پرداخت کنیم.

POST A COMMENT.