گزارشی کوتاه از اکسیون در حمایت از مبارزات مردم زحمتکش ایران در شهر آمستردام

با فراخوان کمیته حمایت از مبارزات مردم زحمتکش و مبارزات کارگران ایران در هلند به همراه فعالین سازمان اکسیونی سازماندهی و در میدان مرکزی شهر در میدان  آمستردام از ساعت یک تا سه بعداز ظهر روز شنبه ۶ ژانویه ۲۰۱۸ برگزار شد که مورد توجه  مراجعین قرار گرفت
فعالین سازمان فدائیان( اقلیت ) هلند

 

POST A COMMENT.