اعتصاب کارگران کارخانه هپکو در اعتراض به پرداخت نشدن معوقاتشان

به ‌دنبال پرداخت نشدن معوقات مزدی کارگران کارخانه هپکو اراک، اعتصاب و اعتراضات در این واحد صنعتی از ۱۲ روز پیش آغاز شده است.

به‌دنبال پرداخت نشدن معوقات مزدی کارگران کارخانه هپکو، اعتراضات در این واحد صنعتی باردیگر آغاز شد. کارگران کارخانه هپکو اراک در اعتراض به پرداخت نشدن ۵ ماه دستمزد معوقه از روز پنجم دیماه دست به اعتصاب زده اند. درکارخانه هپکو که در زمینه ساخت خودروهای راه‌سازی فعالیت دارد، نزدیک به هزار کارگر مشغول کارند و اکنون ۱۲ روز از آغاز دور جدید اعتراضات کارگران در این واحد صنعتی می‌گذرد. کارگران هپکو در تابستان امسال راهپیمایی و تجمعات متعددی را در سطح شهر اراک برگزار کرده بودند که با حملات نیروی انتظامی رژیم مواجه شد.

POST A COMMENT.