تاخیر در پرداخت مطالباتِ مزدی فرهنگیان

مطالبات مزدی فرهنگیان در ماههای گذشته پرداخت نشده‌است؛ به طور مشخص معلمان حق‌التدریس از ابتدای سال تحصیلی فعلی، حق‌الزحمه خود را دریافت نکرده‌اند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، دولت در ماههای گذشته نتوانسته مطالبات مزدی فرهنگیان را پرداخت کند. در این میان، مزایای معوق بازنشستگان و حق‌الزحمه معلمان حق‌التدریس، دو بخش مهم از این مطالبات است.

معلمان حق‌التدریسی که از ابتدای سال تحصیلی جاری عایدی نداشته‌اند؛ می‌گویند: سال گذشته نیز تا شب عید منتظر دریافت حق‌الزحمه خود بودیم؛ با شرایطی که هست دیگر انگیزه‌ای برای حضور در کلاس‌های درس نداریم؛ چرا که حتی از پس هزینه‌های رفت و آمد و کرایه‌های تاکسی برنمی‌آییم.

بازنشستگان فرهنگی نیز بارها برای دریافت مطالبات مزدی خود رایزنی  کرده و تجمعات اعتراض ی برگزار کرده‌اند.

در همین رابطه، میرحمایت میرزاده (سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس) در برنامه پرسشگر اظهار داشت: آموزش و پرورش اولویت نیست و برخی معلمان از سال ۸۸ بدهی پرداخت نشده دارند و از سوی دیگر، ۱۰ هزار میلیارد تومان برای صفر کردن بدهی‌های وزارت آموزش و پرورش در سال ۹۶ لازم است.

میرزاده در ارتباط با پاداش فرهنگیان بازنشسته  گفت: اعتبار اجرای احکام و پرداخت پاداش بازنشستگان فرهنگی که در سال ۹۷ در بودجه پیش‌بینی شده است، با مشکل مواجه است.

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس با بیان اینکه معلمان حق‌التدریس از ابتدای مهرماه تاکنون حتی یک ریال حقوق نگرفته‌اند، ادامه داد: برخی بدهی‌های معلمان توسط دولت به آموزش و پرورش پرداخت شده است اما ظاهراً این وزارتخانه برای پرداخت بدهی معلمان کم‌لطفی کرده و هنوز آنها را پرداخت نکرده است.

POST A COMMENT.