هلند: فراخوان تجمع در حمایت از مبارزات مردم زحمتکش در ایران

ایرانیان آزادیخواه مقیم هلند

یک هفته از اعتراضات مردم زحمتکش در شهرهای بزرگ و کوچک در سراسر ایران می گذرد. مردم علیه گرانی، فقر، بیکاری، دزدی، اختلاس و سرکوب و ستمی که جمهوری اسلامی طی چهار دهه بر مردم روا داشته، دست به اعتراضات گسترده ای زده اند.

مردم زحمتکش با شعار مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر جمهوری اسلامی و طرح خواسته های خود به میدان آمده و به مبارزه بر خواسته اند. تاکنون دهها نفر کشته و صدها نفر روانه زندانها شده اند.

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) در هلند در آکسیونی که توسط کمیته حمایت از خیزش مردم زحمتکش و مبارزات کارگران ایران در هلند برگزار می شود از ایرانیان آزادیخواه در هلند و خارج کشور دعوت می کند با شرکت خود در این تجمع در حمایت از مبارزات مردم زحمتکش شرکت نمایید و با ما همراه باشد.

تاریخ تجمع  : شنبه ۶ ژانویه

مکان : میدان دام در شهر آمستردام – هلند

زمان : از ساعت ۱۳  تا ۱۵  بعد ازظهر

سرنگون باد جمهوری اسلامی

برقرار باد حکومت شورایی

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

مرگ بر امپریالیسم

۴ ژانویه ۲۰۱۸

فعالین سازمان فداییان (اقلیت) – هلند

POST A COMMENT.