ونکوور: گردهمایی در پشتیبانی از مبارزات مردم ایران

یک هفته از خیزش انقلابی و سراسری مردم ایران علیه استبداد ، فقر و فلاکت، بیکاری و نابرابری در ایران میگذرد.  قیامی که به سرعت کلیت رژیم اسلامی را با همه جناح بندی هایش مورد هدف خود قرار داده است. جنبش خیابانی برای آزادی و عدالت اجتماعی به حمایت ما نیاز دارد.  بگذار صدای اکثریت این مردم ستمدیده باشیم و خواسته های آنها را پژواک دهیم. ما از همه انسان های آزاده و عدالتخواه دعوت می کنیم تا در تظاهراتی که به این منظور تدارک دیده شده است، شرکت نمایند.

زمان : شنبه، ۶ ژانویه ۲۰۱۸، ساعت ۱۱ صبح الی ۱ بعدازظهر

مکان : آرت گالری در داون تاون ونکوور – تقاطع رابسون و هورنبی 

کارزار دفاع از جنبش انقلابی مردم ایران – ونکوور (کانادا)

POST A COMMENT.