پیام هواداران سازمان در داخل کشور به کنفرانس چهاردهم سازمان

در خلوت روشن

با تو گریستم بخاطر زندگان

در گورستان تاریک، با تو  خوانده ام,زیبا ترین سرود بودن را، زیرا کشتگان آن سال، عاشق ترین زندگان بوده اند

احمد شاملو

 گرم ترین درودهای کارگری به رفقای کمیته اجرایی و شرکت کنندگان در کنفرانس چهاردهم فدائیان اقلیت.

 رفقای گرامی جنبش کارگری ایران امروز وظیفه و مسئولیت بزرگی بر گردن ما نهاده است که باید در فردای جنبش، پاسخ گوی تحلیل های سیاسی و اقتصادیمان باشیم .

همرزمان مبارز! کنفرانس چهاردهم در شرایطی برگزار میگردد که در آینده سازمان ما و جنبش کارگری ایران از اهمیت خاصی برخوردار است و سنگ محکی برای ارزیابی دقیق و تحلیلی درست از جنبش ایران خواهد بود.

 رفقا:

مگر ما کارگران ایران چه خطایی مرتکب شده ایم که در ازای امضاء نکردن قراردادهای سفید، مدیرعاملی با وقاحت تمام اعلام میکند از نظر ما کارگر لیوان یکبار مصرفی است که هروقت کارمان تمام شد باید بیاندازیمش به سطل آشغال. آری امروز واقعا تشدید فشار به طبقه کارگر و فعالان کارگری از هر روز بیشتر و بیشتر گردیده است. گویا بی حقوقی، قراردادهای سفید، موقت، اخراج بی رویه و بیکاری کافی نبوده که  به دستگیری، زندان و بازداشت های طولانی مدت، شکنجه، اعدام مبادرت مینمایند تا کارگران از ابتدایی ترین خواسته های صنفی سیاسی خود دست بردارند.

 رفقا:

ما کمونیستها به مثابه پیگیرترین نیروی چپ سیاسی کشور برای تامین  شعار     کار       نان       آزادی    حکومت شورائی باید با تمام نیرو برای تسخیر کارخانه ها و کارگاهها به پیش تازیم تا اندیشه های مارکسیستی را به میان کارگران ببریم و جامعه ی سوسیالیستی را که عاری از هرگونه ستم و استثمار میباشد برای آنان تشریح نماییم.

 رفقای کمیته اجرایی! هسته ….. ضمن سپاس و قدردانی از زحمات بی دریغ تان دست شمارا به گرمی می فشارد و آرزوی پیروزی کنفرانس چهاردهم را پیشاپیش به کارگران و زحمت کشان ایران تبریک میگوید.

    پیش به سوی تشکیل حزب طبقه کارگر

پیروز باشید

هسته ……..

۳۰/ ۷ / ۱۳۹۲

متن کامل نشریه کار شماره ۶۵۷ در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.