مطالبات مزدی سال جاری کارگران «آذرشهد» پرداخت نشده‌است

به گزارش ایلنا، مطالبات مزدی سال جاری جمعی از کارگران کارخانه آذرشهد ارومیه تولید کننده آب نبات و بیسکویت پرداخت نشده است.

کارگران آذرشهد در سال جاری چند تجمع صنفی برگزار کرده‌اند که یکی از این تجمع‌ها مربوط به روز ۳۰ خرداد ماه سال جاری است، در آن روز کارگران معترض به سایت‌های محلی این استان گفته بودند که از اسفند ماه سال ۹۵ دستمزدهای خود را دریافت نکرده‌اند.

اداره کار شهرستان ارومیه هم در تماس ایلنا، پرداخت نشدن  مطالبات مزدی کارگران این واحد را تایید کرد.

POST A COMMENT.