دومین روز تجمع اعتراضی کارگران کارخانه پوپلین رشت

یک‌شنبه ۲۱ آبان ‌ماه ۹۶، بیش از ۳۰۰ تن از کارگران کارخانه پوپلین رشت  دومین روز تحصن و تجمع خود را در اعتراض به عدم پرداخت ۳ ماه حقوق معوقه، بیمه و فساد در مدیریت کارخانه ادامه دادند.

POST A COMMENT.