گزارشی از اکسیون اعتراضی به شرکت رژیم سانسور در نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت

روز شنبه، ۱۴ اکتبر ۲۰۱۷، فریادهای “زندانی سیاسی آزاد باید گردد”، رعشه بر تن جانیان و مزدوران رژیم در غرفه‌ی ایران در نمایشگاه بین‌المللی کتاب – فرانکفورت انداخت به طوری که بلافاصله روز بعد، در سایت آ نا (خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی) فریاد و فغان‌شان بلند شد و حتی تهدید کردند که سال دیگر در نمایشگاه کتاب شرکت نخواهند کرد. اما از آنجایی که این حکومت، حکومت خفقان و سانسور است، حتی نام گروه‌های چپ و کمونیست را سانسور کرده و از برگزارکنندگان این اکسیون اعتراضی به زعم خودشان به عنوان “منافقین” نام می‌برند.

در حالی که، به ویژه، روز شنبه گروه‌های مختلف اپوزیسیون چپ و مترقی در اکسیون‌های متفاوت تلاش در افشای ماهیت رژیم کردند. گروهی از فعالان چپ به همراه فعالان سیاسی آزادیخواه و مترقی اکسیونی ترتیب دادند و با تی‌شرت‌های سفید دارای تصاویر نویسندگان قربانی قتل های زنجیره‌ای و شعار “نه به سانسور در ایران و جهان” در غرفه‌های متعدد از جمله اتوبوس سازمان عفو بین الملل و سالن تلویزیون کانال یک آلمان حضور یافتند و با خبرنگاران مختلف در مورد وضعیت سرکوب آزادی بیان و قلم و وضعیت زندانیان سیاسی، از جمله سهیل عربی و رضا شهابی مصاحبه‌هایی انجام دادند. آنان همچنین با حضور مداوم در مقابل غرفه‌ی جمهوری اسلامی، اعتراض خود را به حضور رژیم سرکوب و ترور در این نمایشگاه اعلام کردند.

از سوی بازدیدکنندگان خارجی نمایشگاه استقبال بسیار خوبی از این اکسیون شد و حتی پس از این که پلیس معترضین را از سالن خارج می کرد، رو به بازدیدکنندگان کرده و به افشاگری ادامه دادند. به طوری که مردم به پلیس اعتراض کردند، که نباید با گروهی که با سانسور و اختناق مبارزه می‌کند، چنین برخوردی کنند.

آنان پیش از این طی اطلاعیه‌ای، حضور رژیم جمهوری اسلامی، حضور سانسور و سرکوب آزادی بیان و قلم را در نمایشگاه بین المللی کتاب محکوم کرده بودند.

گزارش از فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) – فرانکفورت

 

POST A COMMENT.