فراخوان به شرکت در اکسیون اعتراضی در فرانکفورت

جمعه ۱۳ اکتبر ۲۰۱۷ (۲۱ مهر ۱۳۹۶)

ساعت  ۱۸ – ۱۶

برای آزادی رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی

 با تمدید مجازات زندان برای رضا شهابی، عضو هیات مدیره ی سندیکای شرکت اتوبوسرانی واحد، و ممانعت از رسیدگی پزشکی ضروری برای او، پس از پنجاه روز اعتصاب غذا، بار دیگر رژیم جمهوری اسلامی ثابت کرد که نه تنها اصلاح پذیر نیست، بلکه در خودکامگی و ددمنشی حد و حصری نمی شناسد. اگر، به ویژه در دهه ی شصت، نیروهای انقلابی و مخالف رژیم به زندان افکنده  و تیرباران می شدند، امروز پس از گذشت ۳۹ سال از آغاز این حکومت، کارگرانی به بند کشیده می‌شوند که تنها خواهان مطالبات و حقوق صنفی خود می باشند. آن روزها، در تابستان ۶۷ زندانیانی که حکم زندان داشتند یا حتی در شرف آزادی بودند، حکم شان به حکم مرگ تبدیل شد. هنوز همین شیوه ادامه دارد و دادستانی رژیم به خود اجازه می‌دهد که حکم ناعادلانه‌ی زندان رضا شهابی یا هر زندانی سیاسی دیگری را حتی بدون دادگاه‌های فرمایشی خود، تمدید کند. در آن زمان، نیروهای انقلابی، هزار هزار به جوخه های اعدام سپرده شدند. امروز کارگران زندانی و زندانیان سیاسی با ایجاد شرایط طاقت فرسا در زندان و عدم رسیدگی پزشکی، به کام مرگ فرستاده می شوند. این سرنوشت کسانی است که مانند رضا شهابی حاضر به تن دادن به خفت و خواری نشده‌اند. آنان که از حقوق انسانی خود و طبقه‌ی کارگر شجاعانه دفاع کرده و برای پاره کردن زنجیرهایی که رژیم استبدادی و حامی سرمایه‌دار جمهوری اسلامی به دست و پای‌شان بسته، مبارزه می‌کنند.

ما نیز از این مبارزه و هر مبارزه ای برای برقراری عدالت اجتماعی و کسب حقوق انسانی از جمله آزادی‌های صنفی و سیاسی دفاع می‌کنیم و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی هستیم.

برای تحقق این خواسته،  نه با خواهش و تمنا از این رژیم و حامیان او، بلکه با اتکاء به همبستگی و اتحاد نیروهای انقلابی و انسان‌های آزادیخواه صدای‌مان را به فریاد تبدیل می‌کنیم و هم‌زمان با دیگر اکسیون‌های سراسری در شهرهای مختلف جهان، در روز جمعه، ۱۳ اکتبر در ساعت ۱۶ در فرانکفورت، هاوپت واخه، در اکسیون اعتراضی به این مناسبت شرکت می کنیم.

مرگ بر جمهوری اسلامی!

زنده باد اتحاد بین‌المللی کارگران و زحمتکشان جهان!

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم!  

فعالان سازمان فدائیان (اقلیت)- فرانکفورت

POST A COMMENT.