اکسیون اعتراضی برای آزادی فوری و بی قید و شرط رضا شهابی، کارگر مبارز زندانی و دیگر مبارزان زندانی

جمهوری اسلامی قاتل کارگران زندانی و زندانیان سیاسی

است

رفقا، دوستان، انسان های آزادیخواه!

شاهرخ زمانی، کارگر مبارز در شهریور ماه دوسال پیش در زندان جمهوری اسلامی با عدم رسیدگی پزشکی عمدا به قتل رسید. محمد جراحی، کارگر  مبارز نیز که در زندان به سرطان مبتلا شده بود، در روز ۵ اکتبر به همین شیوه به زندگیش پایان داده شد.

صدای رضا شهابی و دیگر کارگران زندانی و زندانیان سیاسی باشیم!

زمان: جمعه ۱۳ اکتبر، ساعت ۱۴ تا ۱۶

مکان: فرانکفورت، هاوپت واخه

برگزارکنندگان: جمعی از فعالان سیاسی فرانکفورت

Website Comments

POST A COMMENT.