تجمع اعتراضی شرکتی‌های مخابرات اهواز در خیابان کیان‌پارس

صبح امروز حدود ۱۰۰ نفر از پرسنل شرکتی مخابرات اهواز در خیابان کیان پارس مقابل شرکت مخابراتِ خوزستان تجمع کردند. تجمع‌کنندگان می‌گویند: خواستار عقد قرارداد مستقیم و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستیم. یکی از حاضران در تجمع به نمایندگی همکارانش می‌گوید: مگر ما چه فرقی با رسمی‌ها داریم که باید شرایط بسیار بدتری داشته باشیم؛ دستمزدمان بسیار پایین است، همان را هم به‌موقع نمی‌پردازند، امنیت شغلی هم نداریم.   از قرار معلوم پس از برگزاری تجمع، معترضان در شرکت مخابرات حاضرشده و به گفتگو با مقامات شرکت مخابرات خوزستان پرداختند. کارکنان شرکتی مخابرات پیش‌ازاین نیز بارها نسبت به اوضاع نابسامان شغلی خود تجمع کرده‌اند.

POST A COMMENT.