اعتصاب غذا، جان رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی را تهدید می‌کند

کارگران و زحمتکشان! کارگران شرکت واحد!

زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج، از تاریخ ٩ مردادماه در اعتراض به اقدامات سرکوبگرانه و شرایط غیرانسانی و خفقان‌آور زندان‌های رژیم، در اعتصاب غذا به سر می‌برند. تعدادی از این زندانیان سیاسی، کارگران و معلمانی هستند، که به خاطر دفاع از حقوق صنفی و سیاسی کارگران و معلمان، دستگیر و به زندان محکوم‌شده‌اند. پس از گذشت بیش از یک ماه از اعتصاب غذا، وضعیت جسمانی زندانیان سیاسی به‌ویژه رضا شهابی، عضو هیئت‌ مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد، رو به وخامت گذارده و جان آن‌ها در معرض تهدیدی جدی قرارگرفته است. تعدادی از این زندانیان به بیمارستان منتقل‌شده‌اند. دادستان جلاد تهران، به‌جای رسیدگی به خواست زندانیان سیاسی، با پرروئی ادعا می‌کند که دستگاه قضایی تسلیم نمی‌شود. اخبار جدیدی از اعتصاب غذای زندانیان در کردستان نیز انتشاریافته است.

طبق آخرین گزارش‌ها، رضا شهابی که با ادعاهای جعلی رژیم بار دیگر به بند کشیده شد، از زندان به بیمارستان انتقال‌یافته است. رضا شهابی که چندین سال صرفاً به خاطر دفاع از حقوق و منافع کارگران به حبس محکوم و پس از تحمل فشارهای بی‌رحمانه رژیم در زندان و اعتصاب غذای طولانی که منجر به صدمات جسمی به وی گردید، سرانجام آزاد شد، بار دیگر به بهانه‌های واهی، به بند کشیده شد. رضا شهابی از همان روز نخست ورود به زندان، در ١٨ مردادماه، مجدداً اعتصاب غذای خود را آغاز نمود. اکنون نزدیک به یک ماه است که وی در اعتصاب غذا به سر می‌برد و وضعیت جسمانی او مدام وخیم‌تر شده است.

کارگران و زحمتکشان! برای نجات جان رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی اقدام نمایید. به اقدامات سرکوبگرانه، وحشیانه و ضد انسانی جمهوری اسلامی علیه زندانیان سیاسی، اعتراض کنید و خواستار آزادی زندانیان سیاسی شوید!

کارگران شرکت واحد! رضا شهابی به خاطر دفاع از حقوق و مطالبات و منافع عموم کارگران شرکت واحد، به بند کشیده شده و اعتصاب غذا جان او را تهدید می‌کند. برای رهایی او از زندان به مبارزه علنی و متشکل روی‌آورید. دست از کار بکشید و خواستار آزادی فوری وی شوید!

سازمان فدائیان(اقلیت) ضمن محکوم کردن اقدامات وحشیانه، سرکوبگرانه و ضد انسانی جمهوری اسلامی علیه زندانیان سیاسی، خواستار تحقق فوری خواست‌های آن‌ها، آزادی فوری و بی‌قیدوشرط رضا شهابی و تمام زندانیان سیاسی است.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

زنده‌باد آزادی – زنده‌باد سوسیالیسم

نابود باد نظام سرمایه‌داری

سازمان فدائیان (اقلیت)

١۴ شهریورماه ١٣٩۶

کار- نان- آزادی- حکومت شورایی

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.