اخراج کارگران هفت‌تپه را محکوم می‌کنیم

در ادامه سرکوبگری‌های یک ماه اخیر دولت و کارفرمای  مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه علیه کارگران این مجتمع که به دستگیری و پرونده‌سازی برای ۶٠ تن از کارگران در بیدادگاه‌های رژیم انجامید، موج جدیدی از اخراج کارگران آغازشده است.

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، با صدور اطلاعیه‌ای خبر داد که ” مدیریت شرکت در طول ده روز گذشته به‌جای رسیدگی به خواست‌های آنان، اخراج سازی کارگران را در دستور گذاشته و طی روزهای گذشته دست به اخراج ۹ نفر از آنان که اکثراً شاغلین بخش کشاورزی  و دارای هشت سال سابقه کار می‌باشند زده است. ۲ نفر از این کارگران اخراجی ازجمله کسانی هستند که مدت ۳ روز در مقطع اعتصاب کارگران، تحت بازداشت بودند.”

این اطلاعیه با اشاره به اقدامات سرکوبگرانه و استبدادی کارفرمای چسب هل که کارخانه را تبدیل به اردوگاه کار اجباری برای کارگران کرده است و محکوم کردن حکم ارتجاعی و ضد انسانی شلاق علیه کارگران معترض ازجمله، شاپور احسانی راد و زندانی کردن مجدد رضا شهابی  از رهبران سندیکای شرکت واحد، این اقدامات ارتجاعی را، تداوم و نتیجه سیاست سرکوب مطالبات صنفی کارگران در سراسر ایران می‌داند.

مبارزات روزمره کارگران در سراسر ایران و مبارزات پیگیر کارگران نیشکر هفت‌تپه برای تحقق مطالباتشان به طبقه سرمایه‌دار و دولت پاسدار منافع آن‌ها، نشان داده است که با اقدامات ارتجاعی و سرکوبگرانه علیه کارگران، بازداشت، شلاق، زندان و اخراج نمی‌توانند موج مبارزات کارگری را که هرروز دامنه وسیع‌تری به خود می‌گیرد، مهار کنند. کارگرانی که در عمل می‌بینند پاسخ مطالبات برحقشان را بازور،سرکوب‌های پلیسی، شلاق، زندان و اخراج می‌دهند، به این حقیقت بیشتر واقف می‌شوند که یگانه‌ راه نجاتشان از شر فقر، گرسنگی، بیکاری و بی حقوقی که رژیم استبدادی سرمایه‌داری حاکم بر ایران به آن‌ها تحمیل کرده، متشکل شدن برای سرنگونی این نظم ارتجاعی است.

وظیفه عموم کارگران سراسر ایران است که از مبارزات و خواست‌های رفقای خود در نیشکر هفت‌تپه حمایت کنند و به مبارزه آن‌ها یاری رسانند.

سازمان فدائیان(اقلیت) ضمن محکوم کردن اقدام اخیر کارفرمای نیشکر هفت‌تپه در اخراج گروهی از کارگران، خواستار بازگشت کارگران اخراجی ، توقف اخراج‌ها و پرونده‌سازی برای فعالین کارگری، توقف احکام ارتجاعی علیه کارگران است.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

زنده‌باد آزادی – زنده‌باد سوسیالیسم

نابود باد نظام سرمایه‌داری

سازمان فدائیان (اقلیت)

٢٩ مردادماه ١٣٩۶

کار- نان- آزادی- حکومت شورایی

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.