۱۹۰ کارگر بلبرینگ سازی تبریز بیش از ۴ ماه مزد طلبکارند

پرداخت مطالبات مزدی ۱۹۰ کارگر شاغل در کارخانه بلبرینگ سازی تبریز در استان آذربایجان شرقی بیش از ۴ ماه به تأخیر افتاده است. کارگران این واحد سازنده بلبرینگ می‌گویند از زمان خصوصی‌سازی محل کارشان در زمان دولت گذشته با مشکل کمبود نقدینگی مواجه هستند و برای همین تعویق ۳ تا ۴ ماهه در پرداخت مطالبات آن‌ها به روال عادی تبدیل‌شده است.

POST A COMMENT.