ادامه اعتراضات کارگران گروه ملی فولاد اهواز با پهن کردن سفره خالی

صبح امروز (۲۱ مردادماه) کارگران گروه ملی فولاد اهواز در ادامه پیگیری مطالبات مزدی خود به‌صورت نمادین با پهن کردن سفره خالی مقابل ساختمان شعبه مرکزی بانک ملی درخواست وصول مطالبات خود را داشتند. به گفته کارگران، روزبه‌روز بر بدهی به کارگران گروه ملی فولاد اهواز افزوده می‌شود ولی ما شاهد هیچ راه‌حل مناسبی از سوی مسئولان بانک ملی که اخیراً مالکیت شرکت ملی فولاد اهواز را برعهده‌گرفته، مشاهده نمی‌کنیم. در کارخانه گروه ملی فولاد اهواز حدود ۴ هزار کارگر و کارمند شاغل هستند که از چندین سال پیش مطالبات مزدی خود را با تأخیر دریافت می‌کنند. گفتنی است شرکت ملی فولاد ایران یکی از بنگاه‌های اقتصادی متعلق به گروه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا است که پس از پیگیری قضایی ماجرای اختلاس ۳ هزارمیلیاردی در حال حاضر مالکیت آن به بانک ملی واگذارشده است.

POST A COMMENT.