تجمع زنان تاکسیران بجنورد در اعتراض به افزایش حق کمیسیون

روز سه‌شنبه ۱۷ مرداد، زنان تاکسیران بجنورد در اعتراض به افزایش حق کمیسیون، در محل شورای شهر تجمع کردند.

یکی از رانندگان با اشاره به افزایش حق گروه دفاتر تاکسی گفت: مدیر دفتر ‘نشاط’ به‌عنوان تنها دفتر آژانس بانوان در بجنورد، از ما خواسته است تا مابه‌التفاوت حق کمیسیون از ابتدای فروردین‌ماه تاکنون را نیز پرداخت کنیم این در حالی است که هنوز تعرفه‌های جدید و افزایش قیمت‌های تاکسی‌مترها اعمال نشده است. یکی دیگر از رانندگان نیز گفت: حق کمیسیون آژانس از حدود ۲ ماه گذشته بیش از ۱۰۰۰۰۰ ریال افزایش‌یافته است که البته پرداخت این مبلغ موردقبول رانندگان است اما مدیر دفتر نشاط از رانندگان خواسته تا این افزایش قیمت را در ماه‌های گذشته سال جاری نیز لحاظ کنند و مابه‌التفاوت حق کمیسیون پرداخت‌نشده را بپردازند. وی اظهار کرد: مابه‌التفاوت حق کمیسیون از عید تاکنون معادل ۵۰۰۰۰۰ ریال شده است که پرداخت این رقم برای بانوان مشکل است. وی تأکید کرد: شرایط بانوان با مردان متفاوت است، مردان تا صبح می‌توانند کار کنند اما بانوان، نمی‌توانند به افرادی جز بانوان خدمات دهند و مشتری‌شان بسیار کم است. وی نبود بیمه را یکی از اساسی‌ترین معضلات رانندگان تاکسی عنوان کرد و افزود: اکنون یکی از بانوان تاکسیران به علت تصادف نیاز به عمل جراحی دارد اما دغدغه هزینه‌های درمان او را آزاد می‌دهد، اگر زیرپوشش بیمه بود این دغدغه‌ها را نداشت.

POST A COMMENT.