حکم دادگاه تجدیدنظر «محمدحسن تشکری» صادر شد

محمدعلی جداری فروغی (وکیل محمدحسن تشکری و جمعی دیگر از کارگران بافق) در تماس با ایلنا از صدور حکم نهایی موکل خود خبر داد. به گفته این وکیل دادگستری، حکم نهایی موکلش  صادرشده و به ۳۰ ضربه شلاق