برنامه

برنامه مقایسه‌ای سازمان فدائیان (اقلیت)

سازمان فدائیان (اقلیت) چه می‌گوید و چه می‌خواهد؟ سازمان‌های سیاسی طرفدار نظام سرمایه‌داری چه می‌گویند و چه می‌خواهند؟ جمهوری اسلامی به واپسین لحظات حیات ننگین‌اش نزدیک شده است. توده‌های مردم