اطلاعیه‌ها

گزارشی از اکسیون اعتراضی به شرکت رژیم سانسور در نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت

روز شنبه، ۱۴ اکتبر ۲۰۱۷، فریادهای “زندانی سیاسی آزاد باید گردد”، رعشه بر تن جانیان و مزدوران رژیم در غرفه‌ی ایران در نمایشگاه بین‌المللی کتاب – فرانکفورت انداخت به طوری که بلافاصله