اخبار کارگری

در خواست تعدادی از کارگران شرکت ریسندگی خاور

به گزارش صدا و سیما مورخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۶، حدود ۶۰ نفر از کارگران شرکت ریسندگی خاور با تجمع اعتراضی پرداخت حقوق و مطالبات خود را خواستار شدند. پرداخت نشدن حقوق ماه های بهمن و اسفند و همچنین پاداش و