اخبار کارگری

تجمع بازنشسته‌های رنگین نخ سمنان مقابل استانداری

به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح روز سی‌ام فروردین حدود بیست و پنج نفر از بازنشستگان رنگین نخ سمنان مقابل استانداری تجمع کردند. خواسته‌ی معترضان پرداخت معوقات مزدی است. حاضران در تجمع می‌گویند: از سال