اخبار کارگری

کارگران نیشکر هفت‌تپه چهار ماه مزد معوقه طلبکارند / برخی کارگران از سر بی‌پولی نان از نانوایی به نسیه می‌برند

نماینده شوش در مجلس شورای اسلامی صبح امروز در نشست شورای اشتغال شهرستان شوش گفت: آمار اشتغال در سطح شهرستان با واقعیت‌های جامعه شوش همخوانی ندارد. نوری درادامه سخنان خود به مشکلات کارگران مجتمع