اخبار

احضار ۷ فعال سنندجی به اداره اطلاعات

طی یک روز ۶ تن از فعالین سنندجی از سوی اداره‌ی اطلاعات احضار شدند. احضار این افراد مرتبط با برگزاری جلسات و تجمعاتی بوده است که این ارگان امنیتی، آنها را غیرقانونی می‌خواند. همزمان طی ابلاغیه‌ای