اخبار

دو کشته در دورود و بازداشت های فله ای؛ آماده سازی زندان اوین برای پذیرش تعداد زیادی از بازداشت شدگان

با گذشت ۴ روز از آغاز اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف ایران، مقامات مسئول علاوه بر ۲ کشته شده درگیری های دورود، به تدریج اطلاعات بیشتری از صدها بازداشت شده اعتراضات سراسری ارائه می کنند. همزمان از