اخبار

انتقاد کاسب‌کاران بانه‌ای از بسته شدن مرز/معترضان سفره خالی پهن کردند

به گزارش خبرنگار ایلنا، بسته شدن مرز کولبری در بانه، بازار مغازه‌دارن بازار محلی بانه را کساد کرده‌است. این روزها پس از بستن مرزها و بازگشایی بازار پیله‌وری، کاسبیِ این مغازه‌داران که از اجناس