اخبار

پیمان میرزازاده به تحمل حبس محکوم شد

یک خواننده در ارومیه از سوی دستگاه قضایی به شش ماه حبس محکوم شد. اتهام وی «تبلیغ علیه نظام از طریق سرودن ترانه‌هایی در حمایت از احزاب کرد مخالف نظام» عنوان شده است. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق