اخبار

اخباری کوتاه از تجمعات

تجمع کارمندان تعدیل شده شهرداری مقابل شورای شهر تهران به گزارش رکنا، مورخ ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷، جمعی از کارکنان و کارمندان شهرداری که اخیراً تعدیل شدند در مقابل شورای شهر تهران تجمع کردند و