اخبار

ادامه اعتراضات مردم در کازرون

اعتراض عمومی به طرح تقسیمات کشوری در کازرون برای چندمین روز پیاپی ادامه داشت. معترضان به محل برگزاری نمازجمعه رفتتند و در خیابان‌های شهر تظاهرات کردند. اعتراض عمومی به طرح تقسیمات کشوری در کازرون