اخبار

تجمع اعتراضی جوانان و فارغ التحصیلان بیکار قصرقند نسبت به تبعیض دراستخدام

روزجمعه چهارم اسفند ماه، جمعی از جوانان وفارغ التحصیلان بیکار قصرقند از استان سیستان و بلوچستان دراعتراض به تبعیض دراستخدام دست به تجمع زدند. معترضین پیش از این روز چهارشنبه گذشته قصد برپایی