ادبیات

“تراژدی رحمان عزیزی و دیسیپلین شرک”

کارگران در شکلی انبوه از سرویس‌های رفت‌وآمد پیاده می‌شوند، همان‌طور که به درب ورودی کارگاه نزدیک می‌شوند، صف خود را مرتب می‌کنند تا در موقع ورود بهتر زیر نگاه حراست چک شوند و برای عبور دادن کارت

شکارگاه

در سوگ

«پابرهنه‌ها»

“واپسین غروب”

«افسانه، ماه»