تحلیل جهان

تهاجم نظامی ارتش ترکیه به “عفرین”، چرایی و اهداف آن

روز شنبه ۲۰ ژانویه (۳۰ دی) اردوغان طی یک سخنرانی در کنگره حزب حاکم “عدالت و توسعه” در شهر کوتاهیه، از “آغاز فعالانه عملیات نظامی روی زمین” در منطقه عفرین سوریه خبر داد. پس

بن‌بست برکسیت