تحلیل جهان

هدف بورژوازی کرد عراق از رفراندوم استقلال

درحالی‌که بحران ناشی از اشغال بخشی از عراق توسط گروه اسلام‌گرای داعش و جنگ داخلی چندین ساله، هنوز کاملاً به فرجام نرسیده که بحران دیگری در این کشور پدیدار شده است. سران اقلیم کردستان اعلام

بن‌بست برکسیت