زنان

زنان و “منشور حقوق شهروندی”

یکی از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی آن بود که حقوق شهروندی را احیا و تدوین کند، آن را به صورت یک لایحه درآورده و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.  طبق این وعده، روحانی در آذر ماه، هم‌زمان با