نشریه کار

مطالب زیر را در کار شماره٧۵١ – سال سی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و نهم – نیمه دوم مهر ۹۶ می خوانید:

متن کامل نشریه کار شماره ٧۵١ در فرمت پی دی اف: – رشد مبارزات و اعتلای سیاسی جنبش – استراتژی جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی،اهداف و تبعات آن – برای برون رفت از بحران اقتصادی تنها

کمک های مالی

کمک های مالی