نشریه کار

مطالب زیر را در کار شماره٧۶٢ – سال سی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و نهم – هفته اول اسفند ۹۶ می خوانید:

 متن کامل نشریه کار شماره ٧۶٢ در فرمت پی دی اف: – بحران انقلابی و شکاف در بالا – طبقه کارگر و حداقل دستمزد سال ۹۷ – افزایش بهای دلار، نتایج و چرایی آن – ناهنجاری‌های

کمک های مالی

دختران انقلاب

دولت علیه مردم