نشریه کار

مطالب زیر را در کار شماره٧۵۵ – سال سی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و نهم – نیمه دوم آذر ۹۶ می خوانید:

متن کامل نشریه کار شماره ٧۵۵  در فرمت پی دی اف: – اقدام ترامپ در انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس و پیامدهای آن – رادیکالیسم و آگاهی در مبارزات کارگران هفت‌تپه – یمن در چنگال

کمک های مالی

کمک های مالی