نشریه کار

مطالب زیر را در کار شماره ٧۶٩ – سال چهلم – ٢٧ فروردین ٩٧ می خوانید:

متن کامل نشریه کار شماره ٧۶٩  در فرمت پی دی اف: – چشم‌انداز تیره‌و تار حل بحران در سوریه – کودکان، قربانیان سیاست‌های نکبت‌بار و ویرانگر جمهوری اسلامی – حداقل دستمزد و راه رهایی

کمک های مالی

بهارانه

یک جرقه کافی‌ست