نشریه کار

مطالب زیر را در کار شماره٧۴٩ – سال سی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و نهم – نیمه دوم شهریور ۹۶ می خوانید:

متن کامل نشریه کار شماره ٧۴٩ در فرمت پی دی اف: – “زنگ ها برای که به صدا در می آیند” – رضا شهابی و انتقام‌جویی از جنبش طبقاتی کارگران – هدف بورژوازی کرد عراق از

کمک های مالی

کمک های مالی